• அறிமுகம்>
 • குருதேவர் அருளியவை
 • குருதேவர் அருளியவை

  Gurudevar

  ”…. ஒரு மாபெரும் உலக முதல் இனத்தைத் தொடர்ந்து சூழ்ச்சியால் வீழ்த்தித் தாழ்த்தியே வரும் மற்றொரு இனத்தை எதிர்த்து நேரடிப் போர் புரியத் தயாராகி வரும் அருளாட்சி நாயகமே யாம்!…"

  [expand]

  இந்தப் படத்தில் இருப்பவர்தான் இந்த மண்ணுலகம் தோன்றிய ஐநூறு கோடியாண்டு கால வரலாற்றில் அருளாட்சியை நிலைநாட்டுவதற்காகத் தோன்றிய பன்னிரண்டாவது பதினெண் சித்தர் பீடாதிபதியாவார். இவருக்குப் பிறகு மீண்டும் அருளாட்சியை நிலைநாட்ட முப்பத்தாறு (36) பதினெண் சித்தர் பீடாதிபதிகள் தோன்றுவார்கள் என்பதே மெய்யான இந்துமத வரலாற்றின் முழுமை.

  இந்து மறுமலர்ச்சியே இந்தியர் நல்வாழ்வு!

  மதவழிப் புரட்சியே மானுட நல்வாழ்வு! அருளாட்சியே அறத்தின் செழுச்சி!

  சித்தர் நெறி வளர்ச்சியே இந்துமதச் செழுச்சி

  தமிழ் வாழ்க! தமிழினம் வெல்க! இந்தியர் ஒற்றுமை ஓங்குக!

  சமத்துவச் சகோதரத் தத்துவப் பொதுவுடமைக் கூட்டுறவுச் சமுதாயம் காண்பதே இந்துமதம்; அதுவே சித்தர் நெறி!

  [/expand]


  அருளாட்சி அமைப்பு
  இந்து மறுமலர்ச்சி இயக்கம்

  அருளாட்சி அமைப்பு எழிச்சி நிலை அறிவிப்பு

  பதினெண் சித்தர்கள் தங்களது தாய்மொழியான அண்டபேரண்டமாளும் அமுதத் தமிழில் 43,73,112 ஆண்டுகளுக்கு முன் (கி.பி.2011ஆம் ஆண்டுக் கணக்கின்படி)வழங்கிய இந்து மதத்தால்தான் அருளாட்சி அமைக்க முடியும். இதுவே, இம்மண்ணுலகின் முதல் மதம், தாய் மதம். இதன் குழந்தைகளாகவே அனைத்து அருள் நிலையங்களும், அருளாளர்களும் தோன்றினர்.

  மேலும் படிக்க...


  எங்களைச் சந்தித்தால்...

  ‘இந்து மறுமலர்ச்சி இயக்கம்’ என்பது உலக மதங்கள் அனைத்துக்கும் தாயாக உள்ள இந்துமதத்தின் அருமை பெருமைகளை விளக்கியுரைப்பதன் மூலம் உலக மதங்களின் பிணைப்புக்கும் இணைப்புக்கும் வழி செய்கிறது. எனவே, இந்த ‘எங்களைச் சந்தித்தால்’ என்ற தலைப்பில் வெளியிட்டுள்ள முழக்கங்களை! உலக ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாட்டுக்குரிய மத விழிச்சி! எழிச்சி! செழிச்சி! நிலைகளை உருவாக்கிடும்.

  மேலும் படிக்க...


  அருளாட்சிக்கு அழைப்பு.

  “இந்து மத எழுச்சியே இந்தியாவின் செழுச்சி!”

  “இந்தியாவின் செழுச்சியே இம்மானுட நல விழிச்சி!”

  மேலும் படிக்க...


  குருதேவர் - அறிமுகம்

  “…. ஒரு மாபெரும் உலக முதல் இனத்தைத் தொடர்ந்து சூழ்ச்சியால் வீழ்த்தித் தாழ்த்தியே வரும் மற்றொரு இனத்தை எதிர்த்து நேரடிப் போர் புரியத் தயாராகி வரும் அருளாட்சி நாயகமே யாம்!…”
  குருதேவரின் எழுத்துக்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட வாசகம்

  மேலும் படிக்க...


  தமிழின மொழி, மத விடுதலை

  இம் மண்ணுலக அகப் பண்பாடுகளுக்கும், புற நாகரீகங்களுக்கும் அடிப்படையான மதங்களின் மூல மதமான ‘மெய்யான இந்துமதமே’ தமிழருடைய மதம். இம் மதம், அறியாமைகளாலும், புரியாமைகளாலும், தெரியாமைகளாலும் பல்வேறு பிரிவுகளையும், திரிபுகளையும், மாற்று வடிவங்களையும், சிதைவுகளையும், மொழியாட்சிகளையும் பெற்று விட்டது.

  மேலும் படிக்க...


  சாதிகள்.
  தொழிலினடிப்படையில் பிரிவேற்பட்ட பிறகே சாதிமுறை மனுவால் உண்டாக்கப் பட்டது. It was not until the Aryans had established themselves in the country that the caste system was evolved.

  மேலும் படிக்க...