• அறிமுகம்>
 • மெய்யான இந்துமதம்
 • மெய்யான இந்துமதம்

  இந்துமதம் இந்த உலகில் மண் தோன்று முன் கற்பாறைகள் மட்டுமே தோன்றியிருந்த காலத்தில் பதினெண்சித்தர்கள் எண்ணற்ற முறை இங்கு வந்து தங்கி ஆய்வுகள் நிகழ்த்தி இந்த உலகம் (48 இலட்சம்) நாற்பத்தெட்டு நூறாயிரம் ஆண்டுகள் கழிந்து அழியும் என்று முடிவு செய்தனர். மானுட இனம் அழிந்த பிறகு இந்த உலகம் இருண்டு முழுமையாகச் சிதைய ஐந்து நூறாயிரம் (ஐந்து இலட்சம்) ஆண்டுகள் ஆகிடும்.

  எனவே, பதினெண்சித்தர்கள் இந்த உலக அருவங்கள், உருவங்கள், அருவுருவங்கள் அனைத்தும் உய்யும் பொருட்டு நாற்பத்தெட்டு எண்ணிக்கைகளைப் பெற்ற பல நிலைகளை உடைய இந்து மதத்தைத் தங்களின் தாய்மொழியான தமிழ்மொழியில் கல்தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்திலேயே படைக்க ஆரம்பித்திட்டார்கள்.

  [expand]

  ‘இந்து’ என்ற சொல்லை ‘விந்து’, ‘உயிரணு’, ‘உயிரின் கரு’, உயிரின் ஆரம்பமும் முடிவும், ஒளி, ஒலி, வலிமை, வளம், அழகு, இளமை, இனிமை, அன்பு, அமைதி, நிறைவு, நிம்மதி, ஒற்றுமை, உறவு, உரிமை, பற்று, பாசம், நேர்மை, வாய்மை, தூய்மை, மெய்ம்மை, துய்ப்பு, பத்தி, சத்தி, சித்தி, முத்தி, நிலைப்பேறு, பிறப்பிறப்பற்ற பெருநிலை, தவம், ஞானம், … எனும் நாற்பத்தெட்டு வகையான பொருளுணர்வை குறிக்கும் சொல்லாகவே படைத்தனர். எனவேதான், இந்துமதம் உலக மானுட இனத்தைப் பண்படுத்திடும் வழியாய், வழிகாட்டியாய், வழித்துணையாய், வழிப்பயனாய் என்றென்றும் இருந்து வருகின்றது.

  இந்த உலகை ஒன்பது கோள்களும், பன்னிரண்டு இராசிகளும், இருபத்தியேழு விண்மீன்களும் (நட்சத்திரங்கள்) ஆக நாற்பத்தெட்டு எனும் விண்ணுலகச் சத்திகளே ஆட்டிப் படைக்கின்றன. இவற்றிலிருந்து தப்பிக்கப் பரிகாரப் பூசைகளை விளக்குவதே இந்துமதம்.

  தமிழர் மதமே இந்து மதம்.

  [/expand]

  இந்துமதம் பற்றிய குருபாரம்பரிய வாசகம்
  10வது பதினெண் சித்தர் பீடாதிபதி, குருமகா சன்னிதானம், ஞாலகுரு சித்தர் அமராவதியாற்றங்கரைக் கருவூறாரின் குருபாரம்பரிய வாசகம்.

  மேலும் படிக்க...


  ஆச்சாரியார்கள்

  நான்குவகைப் பீடாதிபதிகளின் ஞான உலா

  இந்துமதம் தோற்றுவிக்கப் பட்டு இன்றோடு (இந்த 1986 ஆண்டோடு) 43,73,087 ஆண்டுகளாகின்றன. இந்த நெடிய கால இடைவெளி கிரேதாயுகம், திரேதகா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் என்று நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டே அருளாட்சி நிகழ்த்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது.

  மேலும் படிக்க...


  குருபாரம்பரியத்தில் ஏசுநாதர் வரலாறு
  குருபாரம்பரியத்தில்தான் ஏசுநாதர் வரலாறு மிகத் தெளிவாகவும் முழுமையாகவும் கூறப்படுகின்றது. ஏசுவை ஈசா, ஈசுவரன், ஈசன், தேவகுமாரன், சித்தர் குருவழி வாரிசு, ஞானசித்தர், நவநாத சித்தர், சீவன்முத்தர், … என்று பல பெயர்ச் சொற்களால் தஞ்சைப் பெரிய கோயிலைக் கட்டிய பதினோராவது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதி குருமகா சன்னிதானம் சித்தர் காவிரியாற்றங்கரைக் கருவூறார் அவர்கள் குறிக்கின்றார்.

  மேலும் படிக்க...


  குண்டலினி சத்தி

  நெருப்பருகில் உட்கார்ந்து இதமான சூட்டை குளிர்காலத்தில் அனுபவிப்பது போல் குண்டலினியின் வெப்பம் உடல், உயிர், ஆவி, ஆன்மா முதலிய அனைத்தையும் இதமாகவும், பதமாகவும், இன்பமாகவும் காத்திடும்.

  மேலும் படிக்க...