மோசமான மோசடியான ஹிந்துமதக் கருத்துக்களுக்குத் திருத்தம்

இந்துமத மறுமலர்ச்சி வினாவிடைகள்

கேள்வி: சிறு தெய்வங்கள், பெரு தெய்வங்கள் விளக்கம் தேவை!

பதில்:- மிக விவரமாக வரலாற்றுப் பின்னணியோடு தர வேண்டிய பதிலாகும். இருந்தாலும் சுருக்கமாக தர விழைகின்றோம். இதற்கென தனிக் கட்டுரையே விளக்கமாகத் தரப்பட்டுள்ளது.

பதினெண் சித்தர்களுக்கு அனைத்து தெய்வங்களும் சமமானவையே. ஆனால், வழிபாட்டு முறையை மட்டும் பிரித்து வைத்திருந்தனர்.

தமிழர்கள் காவல் தெய்வங்கள், குல தெய்வங்கள், வீட்டுத் தெய்வங்கள், மூலத் தெய்வங்கள் என்று பிரித்து பிரித்து வைத்து நாடோறும், வாரந்தோறும், மாதமிரு முறை...... என்ற முறையில் வழிபாட்டு முறைகளை நடத்தி வந்தனர். இதனைத் திட்டமிட்டு வட ஆரிய வேத நெறியினர் சிறு தெய்வங்கள், துட்ட (துஷ்ட) தெய்வங்கள் ...... என்றெல்லாம் கூறி வழக்கமான நமது அன்றாட வழிபாட்டிலிருந்து இவைகளைப் பிரித்தனர். இதனால் காவல், குலதெய்வங்களின் பாதுகாப்போ, அரணோ இன்றி தமிழுலகம் தனிமைப் படுத்தப்பட்டு சிதறுண்டு ஒற்றுமையின்றி இந்துமதத் தத்துவ உண்மைகளை மறந்தொழிந்தது. இன்று தமிழினம் அடிமைப்பட்டுப் போக ஏதுவாகியது.

 1. [ வழக்கில் உள்ள சில சொற்களின் உண்மைப் பொருள் ] 
 2. [ அர்ச்சனை என்றால் என்ன? ] 
 3. [ பட்டாளம் என்ற சொல்லின் பொருள் ] 
 4. [ சம்பிரதாயம் என்றால் என்ன? ] 
 5. [ இந்து என்ற சொல்லின் விளக்கம் ] 
 6. [ பிராமணன் சொல்லின் உண்மை விளக்கம் ] 
 7. [ குரு என்ற சொல்லின் விளக்கம் ] 
 8. [ குருவின் அவசியம் ] 
 9. [ தோப்புக் கரணம் என்பது பற்றி ] 
 10. [ வேதம் என்ற சொல்லின் பொருள் ] 
 11. [ பிறணவ மந்திரம் பொருள் ] 
 12. [ கோயில் தேவைதானா? ] 
 13. [ கடவுள் ஒருவரா? பலரா? ] 
 14. [ துறவி என்ற நிலை விளக்கம் ] 
 15. [ துறவறம் உயர்ந்ததா? ] 
 16. [ பிரம்மசரியம் தேவைதானா? ] 
 17. [ கிருஹஸ்தாஸ்ரமம் ] 
 18. [ பெண்ணின்பமே பேரின்பம் ] 
 19. [ பெரியவாள், ஆச்சாரியார் பட்டங்கள் ]
 20. [ அரசமர வழிபாடு ] 
 21. [ அருட்சித்தி வழிபாடு ] 
 22. [ பலியிடுதல், இறைச்சி உண்பது பற்றி ] 
 23. [ வழிபாட்டில் வலம் வருவது எப்படி? ] 
 24. [ வணங்குதற்கு உரியவர்கள் ] 
 25. [ மார்கழி மாதத்தின் சிறப்பு ] 
 26. [ நவக்கிரக வழிபாட்டில் புகுத்தப்பட்ட மோசடி ] 
 27. [ பூசையில் தாழம்பூவின் பயன் ] 
 28. [ உருவ வழிபாட்டின் அவசியம் ] 
 29. [ சத்தி வழிபாடு பற்றி ] 
 30. [ சிறு தெய்வங்கள் விளக்கம் ] 
 31. [ திருஞானசம்பந்தர் தமிழரா? பிறாமணரா? ] 
 32. [ திருவள்ளுவர் பற்றி ] 
 33. [ சித்தர் என்ற சொல்லின் பொருள் ] 
 34. [ சித்தர்கள் - மற்றொரு விளக்கம் ] 
 35. [ ஊனினைச் சுருக்குவது தவறு... ] 
 36. [ யோகாசனம் பற்றி விளக்கம் ] 
 37. [ புராணம் நம்பக் கூடியதா? ] 
 38. [ தமிழிலிருந்து பிறந்ததே சமசுகிருதம் ] 
 39. [ மொழி வெறி பற்றிய கருத்து ] 
 40. [ இன்றைய அரசியல் வாதிகள் ] 

காலடி ஆதிசங்கரர்

Adisankara wrong imageஆதிசங்கரர் உண்மையான வரலாறு
Jesusகிறித்தவ மத மூலவர் இயேசு நாதர் சித்தர் கருவூறாரின் மாணாக்கரே!
God Statue
கடவுள் யார்?

யார் பெரியார்?

உண்மையான காயந்திரி மந்தரம்
kaayanthiriஇதையே வடமொழியில் காயத்ரீ மஹாமநத்ரம் என்று ஓதுகின்றனர்.