மோசமான மோசடியான ஹிந்துமதக் கருத்துக்களுக்குத் திருத்தம்

இந்துமத மறுமலர்ச்சி வினாவிடைகள்

ஜயேந்திர ஸ்வாமிகள், கிருஹஸ்தாஸ்ரமம் உள்ளவனால் எல்லா தர்மங்களையும் அடைய முடியாது என்று வேதம் சொல்கிறது என்கிறார். (ஆதாரம் ஜகத்குரு/ஜூலை/1984/பக்கம் 66) 

இதுதான் இந்துமதக் கருத்தா?

பதில்: இது தமிழர்களின் மெய்யான இந்துமதக் கருத்தல்ல! இது வட ஆரியரின் வேத மதக் கருத்தேயாகும். வட ஆரியரின் வேதநெறிதான் இது!

சங்கராச்சாரியார் மொட்டையடித்து காவியணிந்து துறவியாக வாழ்வதால் உண்மையான இந்துமதப்படி மதக் குருவாக இருக்க முடியாது. பிறருக்குத் திருநீறு கூடக் கொடுக்கக் கூடாது. அறுபதாண்டு அகவை முடியும் வரை இல்லறம் ஏற்றுப் பிறகு ‘நீத்தார்’, ‘துறவோர்’, ‘அந்தணர்’, ‘அறவோர்’, என்ற நிலையை அடைபவரே குருவாக, குருக்களாக (குருவாசகம் படிப்பவராக), குருமாராக (குருவாக்கு ஓதுபவராக) மதத் தலைமையை ஏற்கலாம். இல்லறமே நல்லறம். இதுதான் இந்துமதம்.

 1. [ வழக்கில் உள்ள சில சொற்களின் உண்மைப் பொருள் ] 
 2. [ அர்ச்சனை என்றால் என்ன? ] 
 3. [ பட்டாளம் என்ற சொல்லின் பொருள் ] 
 4. [ சம்பிரதாயம் என்றால் என்ன? ] 
 5. [ இந்து என்ற சொல்லின் விளக்கம் ] 
 6. [ பிராமணன் சொல்லின் உண்மை விளக்கம் ] 
 7. [ குரு என்ற சொல்லின் விளக்கம் ] 
 8. [ குருவின் அவசியம் ] 
 9. [ தோப்புக் கரணம் என்பது பற்றி ] 
 10. [ வேதம் என்ற சொல்லின் பொருள் ] 
 11. [ பிறணவ மந்திரம் பொருள் ] 
 12. [ கோயில் தேவைதானா? ] 
 13. [ கடவுள் ஒருவரா? பலரா? ] 
 14. [ துறவி என்ற நிலை விளக்கம் ] 
 15. [ துறவறம் உயர்ந்ததா? ] 
 16. [ பிரம்மசரியம் தேவைதானா? ] 
 17. [ கிருஹஸ்தாஸ்ரமம் ] 
 18. [ பெண்ணின்பமே பேரின்பம் ] 
 19. [ பெரியவாள், ஆச்சாரியார் பட்டங்கள் ]
 20. [ அரசமர வழிபாடு ] 
 21. [ அருட்சித்தி வழிபாடு ] 
 22. [ பலியிடுதல், இறைச்சி உண்பது பற்றி ] 
 23. [ வழிபாட்டில் வலம் வருவது எப்படி? ] 
 24. [ வணங்குதற்கு உரியவர்கள் ] 
 25. [ மார்கழி மாதத்தின் சிறப்பு ] 
 26. [ நவக்கிரக வழிபாட்டில் புகுத்தப்பட்ட மோசடி ] 
 27. [ பூசையில் தாழம்பூவின் பயன் ] 
 28. [ உருவ வழிபாட்டின் அவசியம் ] 
 29. [ சத்தி வழிபாடு பற்றி ] 
 30. [ சிறு தெய்வங்கள் விளக்கம் ] 
 31. [ திருஞானசம்பந்தர் தமிழரா? பிறாமணரா? ] 
 32. [ திருவள்ளுவர் பற்றி ] 
 33. [ சித்தர் என்ற சொல்லின் பொருள் ] 
 34. [ சித்தர்கள் - மற்றொரு விளக்கம் ] 
 35. [ ஊனினைச் சுருக்குவது தவறு... ] 
 36. [ யோகாசனம் பற்றி விளக்கம் ] 
 37. [ புராணம் நம்பக் கூடியதா? ] 
 38. [ தமிழிலிருந்து பிறந்ததே சமசுகிருதம் ] 
 39. [ மொழி வெறி பற்றிய கருத்து ] 
 40. [ இன்றைய அரசியல் வாதிகள் ]