• அறிமுகம்>
 • வினா-விடைகள்
 • வினா-விடைகள்

  இந்துமத மறுமலர்ச்சி வினாவிடைகள்:

  இந்தத் தலைப்பின் கீழ் பலருக்கும் எழக்கூடிய ஐய வினாக்களுக்கு உரிய விடைகள் தொகுத்து வழங்கப் படுகின்றன. இந்த விடைகள் அனைத்தும் குருதேவர் பன்னிரண்டாவது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதி ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகி கருவூறார் அவர்களால் அருளிச் செய்யப் பட்டவையே.

  இந்த வினா விடைகள் அனைத்தும் ‘குருதேவர்’ என்ற மாத இதழில் அச்சிட்டு வெளியிடப் பட்டன. பெரும்பாலான ஐயங்கள் இந்த வினா விடைகள் மூலமே தீர்ந்து விடும்.

  பூஜையா? பூசையா?

  பூஜை என்பதற்குரிய தமிழ்ச் சொல் என்ன? விளக்கம் என்ன?

  மேலும் படிக்க...


  'இந்து' என்பது தமிழ்ச் சொல்லா?.

  இந்து என்ற சொல்லுக்கு தற்போது பல்வேறு பொருள் தரப்படுகின்றதே, எது உண்மை? ‘இந்து’ என்பது தமிழ்ச் சொல்லா?

  மேலும் படிக்க...


  'பிராமணன்' என்பது தமிழ்ச் சொல்லா?.

  பிராமணன் - என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துவது சரியா? அது தமிழ்ச் சொல்லா?

  மேலும் படிக்க...


  'சம்பிரதாயம்' பொருள் என்ன?.

  சம்பிரதாயம் - என்ற சொல்லுக்கு எழுதப்பட்டு வரும் ‘ர’ கரம் சரியா?

  மேலும் படிக்க...