• அறிமுகம்>
 • வினா-விடைகள்
 • வினா-விடைகள்

  இந்துமத மறுமலர்ச்சி வினாவிடைகள்:

  இந்தத் தலைப்பின் கீழ் பலருக்கும் எழக்கூடிய ஐய வினாக்களுக்கு உரிய விடைகள் தொகுத்து வழங்கப் படுகின்றன. இந்த விடைகள் அனைத்தும் குருதேவர் பன்னிரண்டாவது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதி ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகி கருவூறார் அவர்களால் அருளிச் செய்யப் பட்டவையே.

  இந்த வினா விடைகள் அனைத்தும் ‘குருதேவர்’ என்ற மாத இதழில் அச்சிட்டு வெளியிடப் பட்டன. பெரும்பாலான ஐயங்கள் இந்த வினா விடைகள் மூலமே தீர்ந்து விடும்.

  இல்லறமே உயர்ந்தது.

  மனைவி மக்களைத் துறந்துதான் மாபெரும் சித்திகளைப் பெற முடியுமா? ஆண்பெண் இன்பத்துக்குப் பத்தி மார்க்கம் தடையா?

  மேலும் படிக்க...


  இந்துமதத்தில் துறவி நிலை உண்டா?

  துறவி நிலை இந்து சமயத்திற்கு உரிய ஒன்றா?

  மேலும் படிக்க...


  கடவுள் ஒருவரா? பலரா?

  கேள்வி:- கோடிக் கணக்கான கடவுள்கள் உண்டா? இல்லை ஒரே கடவுள்தானா?

  மேலும் படிக்க...


  கோயில் எதற்காக?

  கோயில் ஆன்மீக வாழ்வுக்குத் தேவையா?

  மேலும் படிக்க...