காயந்திரி மந்தரம்

 பன்னிரண்டாவது பதினெண் சித்தர் பீடாதிபதி
இந்துமதத் தந்தை, குருமகா சன்னிதானம்,  
ஞாலகுரு சித்தர் கருவூறார்
அருட்கொடையாக வழங்குகிறார்.
 
"அனைவரும் ஓதிப் பயனடையட்டும்"
"தனிமனிதச் செழுச்சியே இந்துமதம்"
"தனிமனித வழிபாட்டு ஈட்டமே கூட்டுவழிபாடு"
- குருபாரம்பரியம்


உள்ளடக்கம்

  1.  காயந்திரி மந்தர முன்னுரை
  2.  பதினெண்சித்தர்கள் படைத்த காயந்திரி மந்தரம்
  3.  அருளூறு காயந்திரி மந்தரம்
  4.  காயந்திரி மந்தரம் பற்றி சித்தர் காகபுசுண்டரின் கருத்து

காலடி ஆதிசங்கரர்

Adisankara wrong imageஆதிசங்கரர் உண்மையான வரலாறு
Jesusகிறித்தவ மத மூலவர் இயேசு நாதர் சித்தர் கருவூறாரின் மாணாக்கரே!
God Statue
கடவுள் யார்?

யார் பெரியார்?

உண்மையான காயந்திரி மந்தரம்
kaayanthiriஇதையே வடமொழியில் காயத்ரீ மஹாமநத்ரம் என்று ஓதுகின்றனர்.