குருதேவர் அருளியவை

Gurudevar குருதேவர் பன்னிரண்டாவது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதி ஞானாச்சாரியார் ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்கள் எழுதிய எண்ணற்ற கட்டுரைகள், சிறு நூல்கள், நூல்கள் ... இவற்றிலிருந்து ஒரு சில துளிகளை இங்கே காணலாம்.

தமிழர் சமயம்:

உள்ளுறை

தமிழர் சமுதாயம்:

உள்ளுறை

அருள் வாழ்வு:

கோயில்கள்:

உள்ளுறை

திருநாள்கள், திருவிழாக்கள்:


காலடி ஆதிசங்கரர்

Adisankara wrong imageஆதிசங்கரர் உண்மையான வரலாறு
Jesusகிறித்தவ மத மூலவர் இயேசு நாதர் சித்தர் கருவூறாரின் மாணாக்கரே!
கடவுள் யார்?

யார் பெரியார்?

உண்மையான காயந்திரி மந்தரம்
kaayanthiriஇதையே வடமொழியில் காயத்ரீ மஹாமந்த்ரம் என்று ஓதுகின்றனர்.